Utrikesminister Pekka Haavisto till Münchens säkerhetskonferens

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i säkerhetskonferensen i München den 14–15 februari.

Konferensen ordnas för 56:e gången och samlar säkerhetspolitiska beslutsfattare och experter från hela världen. Under konferensen diskuteras det internationella läget angående fred och säkerhet.

I samband med konferensen har utrikesminister Pekka Haavisto flera enskilda möten med ministerkolleger och påverkare inom olika branscher.

”Münchens säkerhetskonferens är ett utmärkt tillfälle att möta kolleger och experter från olika delar av världen. Konferensen är ett forum både för officiella möten och för mer informella samtal och fritt tankeutbyte om viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska frågor”, säger utrikesminister Haavisto inför konferensen.

Ytterligare information: Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 478 2587

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.