Utrikesminister Haavistos uttalande på årsdagen för den olagliga annekteringen av Krim

Det har i år gått sju år sedan Krimhalvön olagligt annekterades av Ryssland. Det är fråga om ett allvar-ligt brott mot internationell rätt och FN-stadgan och en kränkning av Ukrainas territoriella integritet.

Finlands stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser är starkt och entydigt. Finland erkänner inte Krim som en del av Ryssland. Finland genomför EU:s gemensamma politik om icke-erkännande och de restriktiva åtgärder som införts på grund av Rysslands agerande. Finland stöder de internationella insatserna för att återställa Ukrainas territoriella integritet.

Finland ser med oro hur läget för de mänskliga rättigheterna blir allt sämre på Krim. Den olagliga annekteringen utgör ett hot mot möjligheterna för invånarna i Krim att bevara sin kultur, identitet och andra grundläggande rättigheter. I synnerhet krimtatarer och ukrainare utsätts för grundlösa frihetsberövanden och domar, tvång att delta i ryska arméns uppbåd och andra påtryckningsåtgärder. Finland framhåller att personer som arresterats och dömts utan grund bör friges, att brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska utredas och att skyldiga ska ställas inför rätta. Internationella organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna och humanitära frågor bör ges obehindrat tillträde till Krim. Finland påminner om att humanitär rätt ska iakttas under ockupation och att staternas skyldigheter när det gäller de mänskliga rättigheterna är bindande, också då de utövar befogenheter utanför sitt eget territorium. 

Finland är oroat över den fortsatta militära upprustningen på Krim. Den försvagar säkerheten i hela regionen kring Svartahavet och Azovska sjön. Bron över Kertjsundet, som byggts utan Ukrainas samtycke, kränker ytterligare Ukrainas territoriella integritet, och Ryssland bör trygga fri sjöfart för fartyg som färdas genom sundet.

 

EU:s höga representant för utrikes frågor, Josep Borrell Fontelles, gjorde ett uttalande på Europeiska unionens vägnar den 25 februari 2021.Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) (på engelska)

 

Mer information:           

Päivi Nevala, ställföreträdande enhetschef, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 50 347 1085

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.