Utrikesminister Haavisto deltar i informellt möte mellan EU:s utrikesministrar och extra möte i utrikesrådet

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i ett informellt möte mellan EU-ländernas utrikesministrar, det så kallade Gymnichmötet, i Zagreb den 5 mars. På mötets dagordning står Turkiet och Ryssland. I samband med det informella mötet, den 6 mars, håller utrikesrådet också ett extrainsatt möte på grund av läget i Syrien.

Utrikesrådet sammanträder den 6 mars till ett extrainsatt möte för att behandla säkerhetsläget och det humanitära läget i Syrien och dess grannländer. Finland är ytterst bekymrat över civilbefolkningens säkerhet i regionen. EU bör diskutera hur man effektivare kan bidra till att lugna ner situationen i Idlib, främja en politisk lösning i Syrien och reagera på den humanitära kris som orsakats av läget i Idlib. Även läget vid EU:s yttre gräns bör uppmärksammas.

Under det informella ministermötet före utrikesrådet diskuterar ministrarna relationen mellan EU och Turkiet. Finland anser att EU bör upprätthålla dialogen och samarbetet med Turkiet trots utmaningarna. EU:s politik gentemot Turkiet bör vara långsiktig. Finland anser också att rättsstatsfrågor och de mänskliga rättigheterna måste hållas på agendan. 

Utrikesministrarna kommer också att diskutera relationerna mellan EU och Ryssland. Diskussionen förs utifrån de fem grundläggande principer som styr EU:s Rysslandspolitik, som godkändes i utrikesrådet i mars 2016.

Gymnichmötet ordas två gånger per år i rådets ordförandeland. Mötet har fått sitt namn efter ett slott i Erftstadt i Tyskland där det första mötet av det här slaget ordnades. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell leder ordet vid mötet.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesminister Haavistos specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.