Utrikesminister Haavisto besöker Washington

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Washington D.C. den 24 september. Syftet med besöket är att stärka ländernas bilaterala relationer och diskutera aktuella utrikespolitiska teman med särskild fokus på Afghanistan och Afrikas horn.

Under sitt besök träffar minister Haavisto representanter för Förenta staternas regering och kongress och diskuterar med företrädare för olika tankesmedjor och civilsamhällesorganisationer.

De bilaterala relationerna mellan Finland och Förenta staterna är omfattande och samarbetet mellan förvaltningarna aktivt. Ett nära förhållande mellan EU och Förenta staterna är viktigt för Finland med tanke på vår säkerhet, handel och ekonomi. Finland och Förenta staterna samarbetar också för att möta globala utmaningar, såsom klimatförändringar och pandemier.

”Förenta staterna är en viktig partner för Finland både bilateralt och internationellt. Vi behöver ett tätt transatlantiskt samarbete för att kunna tackla globala utmaningar. Det gläder mig att Förenta staternas regering har fördjupat sina transatlantiska relationer och engagerat sig i det multilaterala samarbetet”, säger utrikesminister Haavisto.

 

Ytterligare information:
Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 2587 och Hanna-Leena Korteniemi, enhetschef, tfn 0295 350 662

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.