Utrikesminister Haavisto besöker Washington

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Washington D.C. den 27–28 februari.

Utrikesminister Pekka Haavisto ska träffa Förenta staternas utrikesminister Mike Pompeo, biträdande nationella säkerhetsrådgivaren Matthew Pottinger och andra företrädare för regeringen och kongressen. Minister Haavisto ska också delta i en tillställning vid Georgetown University där man diskuterar fredsmedling och kvinnors roll i konfliktlösning.

Besökets syfte är att stärka de bilaterala relationerna mellan länderna och att diskutera aktuella utrikespolitiska frågor, som till exempel fredsprocesserna i Afghanistan och Mellanöstern, Ryssland, läget i Libyen och relationerna mellan EU och Förenta staterna. 

Nära och omfattande bilaterala förbindelser med Förenta staterna är viktigt för Finland. Relationerna är goda och vi har ett mångsidigt samarbete inom olika sektorer och politikområden. Med tanke på Finlands ekonomi och säkerhet är det också viktigt att samarbetet mellan EU och Förenta staterna är välfungerande.

”De transatlantiska relationerna är centrala när vi möter globala utmaningar. Finland och Förenta staterna är beredda att främja denna relation och det internationella samarbetet för att tackla gemensamma problem”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Ytterligare information: Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 2587, Marjo Mäki-Leppilampi, ambassadråd, enheten för Nordamerika, tfn  050 409 7038

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.