Utrikesminister Haavisto till Danmark

Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Köpenhamn den 16 augusti. Han ska träffa Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod och besöka folketinget.

”De nordiska länderna är Finlands närmaste internationella samarbetspartner och vårt samarbete har utvecklats på flera områden under de senaste åren. Jag ser fram emot intressanta diskussioner under mitt Danmarksbesök”, säger Pekka Haavisto.

Utrikesministrarna ska samtala om aktuella EU-frågor och målsättningarna under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd, om relationerna till Ryssland, Arktisfrågor och läget vid Persiska viken.

Minister Haavisto besöker också det danska folketinget och möter medlemmar i utrikes- och EU-utskotten.

Ytterligare information: Miia Rainne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 421, och Christina Lehtinen, teamledare, enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.