Utrikesminister Haavisto besöker Riga

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Riga den 11 augusti 2020. Han deltar då i 100-årsjubileet av fredsavtalet mellan Lettland och Sovjetryssland och diskuterar med utrikesminister Edgars Rinkēvičs

”Lettland är en nära samarbetspartner för Finland och jag anser att det är möjligt att både fördjupa och intensifiera samarbetet ytterligare. Det har gått hundra år sedan fredsavtalet mellan Lettland och Sovjetryssland och det är viktigt att tillsammans fundera över hur avtalet har påverkat den regionala utvecklingen och de olika historiepolitiska diskussioner som förs i dag. Jag ser med intresse fram emot diskussionerna i Riga”, säger Haavisto.  

Under sitt möte diskuterar utrikesministrarna covid-19 pandemikrisen, aktuella säkerhetsfrågor och de transatlantiska relationerna. 

Ytterligare information: Anu Konttinen, diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 350 323,   Christina Lehtinen, ställföreträdare för chefen för enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.