Utrikesminister Haavisto reser till Polen

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Polen den 4–5 oktober. Ministern ska delta i en paneldiskussion om säkerheten och det strategiska läget i östra Europa under det årliga säkerhetsforumet i Warszawa.

Under sitt besök träffar minister Haavisto Polens utrikesminister Zbigniew Rau, ledamöter i det polska parlamentet och företrädare för internationella organisationer och det civila samhället. Diskussionerna kommer särskilt att fokusera på aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, till exempel i Europas östra grannskap och Afghanistan.

De bilaterala relationerna mellan Finland och Polen är goda och Polen är en av Finlands viktigaste handelspartner.

”Polen är en viktig regional och internationell partner för Finland. Det som förenar oss är bland annat viljan att främja säkerheten kring Östersjön och den ekonomiska utvecklingen i Europa”, säger utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information:

Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 050 346 1719, och Nicola Lindertz, enhetschef, tfn 050 447 5114

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.