Utrikesminister Haavisto till Norge

Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Oslo den 4 september för att samtala med Norges utrikesminister Ine Eriksen Søreide.

”Norge är en nära samarbetspartner på flera områden. Jag anser att vi har förutsättningar att ytterligare fördjupa vårt samarbete. Jag ser med intresse fram emot diskussionerna i Oslo”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Utrikesministrarna kommer att diskutera aktuella EU-ärenden och målsättningarna under Finlands EU-ordförandeskap, säkerhetspolitiska frågor och fredsmedling.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 351 518, och Christina Lehtinen, teamledare, enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.