Utrikesminister Haavisto till Lettland

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Lettlands huvudstad Riga tisdagen den 30 juli 2019. Under sitt besök träffar minister Haavisto Lettlands nyvalda president Egils Levits och för samtal med Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs.

”Östersjöregionen är mycket viktig för Finland med tanke på utrikes- och säkerhetspolitiken, handeln och ekonomin samt miljön. Jag vill gärna ta del av utrikesminister Edgars Rinkēvičs tankar kring utvecklandet av EU. Jag är också glad över chansen att träffa Lettlands nyvalda president Egils Levits, som har gedigen erfarenhet från EU-domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när det gäller den europeiska rättsstatligheten och de mänskliga rättigheterna”, säger Haavisto.

Utrikesministrarna ska diskutera aktuella EU-ärenden och målen för Finlands EU-ordförandeskap, relationerna till Ryssland och grannskapspolitik samt situationen i Persiska viken.

”Ett centralt mål för den finska regeringens utrikes- och säkerhetspolitik som utgår från ett rättighetsperspektiv är att främja jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Också miljöfrågor är av central betydelse i regeringsprogrammet. Det behövs internationellt samarbete för att rädda Östersjön”, betonar Haavisto.

Under sitt besök i Riga kommer minister Haavisto dessutom att besöka Natos center för strategisk kommunikation.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 351 518, och Kalle Kankaanpää, chef för enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 816

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.