Utrikesminister Haavisto besöker Irak

Utrikesminister Haavisto befinner sig på ett besök i Irak. Han ska träffa landets ledning och officiellt öppna Finlands ambassad i Irak, som återupptog verksamheten hösten 2019. Han träffar också Finlands krishanteringsstyrka i Irak.

Irak är hör till Europas grannskap och är geopolitiskt ett viktigt land, vars stabilitet och återuppbyggnad i hög grad ligger i Finlands och hela EU:s intresse. Arbetet mot terrorism som en del av den internationella krishanteringsinsatsen stärker också Finlands säkerhet.

Huvudsyftet med minister Haavistos resa är att skapa förbindelser till Iraks nya regering och diskutera aktuella bilaterala och regionala frågor. Av säkerhetsskäl informerar vi inte om resans detaljer förrän efter resan.

Mer information: Riikka Eela, chef för enheten för Mellanöstern, tfn +358 50 469 9692, och Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.