Utrikesminister Haavisto besöker Afghanistan

Utrikesminister Pekka Haavisto är på besök i Afghanistan. Under sitt besök träffar utrikesminister Haavisto representanter för den afghanska regeringen och landets ledning, Finlands partner i utvecklingssamarbetet, civilsamhällesorganisationer och representanter för det internationella samfundet.

Det huvudsakliga syftet med utrikesminister Haavistos resa är att diskutera fredsprocessen i Afghanistan, den kommande internationella givarkonferensen samt bilaterala och aktuella frågor. Finland ordnar i samarbete med den afghanska regeringen och FN en givarkonferens för Afghanistan i Genève den 23–24 november 2020. Syftet med konferensen är att stödja Afghanistan på vägen mot utveckling och fred. 

Ett stabilt Afghanistan ligger i Finlands och hela Europas intresse. Finland har deltagit i stabiliseringen och utvecklingen av Afghanistan sedan 2002 genom militär krishantering, civil krishantering och utvecklingssamarbete. Mer detaljerad information om utrikesministerns resa ges av säkerhetsskäl efter resan.

Ytterligare information: Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 514 5811 och Matti Keppo, ledare för Afghanistan-teamet, tfn . +358 295 535 0778.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.