Utrikesminister Haavisto till internationell Venezuela-konferens i Peru

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i en internationell konferens om situationen i Venezuela tisdagen den 6 augusti. I konferensen, som ordnas i Lima i Peru, deltar utrikesministrar särskilt från Latinamerika, Karibien och Nordamerika. Under sitt besök i Peru har utrikesminister Haavisto också enskilda möten med många latinamerikanska utrikesministrar.

”Finland stöder det samarbete som länderna i området bedriver för att lösa situationen i Venezuela. Här har den internationella kontaktgruppen ledd av EU en central roll. Också Limagruppen bestående av amerikanska stater är av betydelse. Finland stöder alla ansträngningar för en fredlig och demokratisk lösning på krisen i Venezuela”, säger utrikesminister Haavisto.

Den politiska krisen i Venezuela tillspetsades ytterligare i början av året, då president Nicolás Maduro inledde sin nya mandatperiod som ansågs vara olaglig, och parlamentets talman Juan Guaidó utropade sig själv till interimspresident. Trots många försök till internationella förhandlingar har man inte funnit en lösning och situationen är fortsättningsvis tillspetsad.

EU-medlemsstaterna delar oron för den allt värre humanitära krisen i Venezuela. Krisen förvärrades ytterligare av nyliga elavbrott. Enligt FN är närmare 7 miljoner människor, det vill säga cirka 25 procent av landets befolkning, i behov av humanitär hjälp. Sedan i fjol har EU anvisat sammanlagt 117,6 miljoner euro till hanteringen av krisen i Venezuela och dess grannländer.

Sedan 2014 har mer än 4 miljoner venezuelaner flytt landet. Enligt FN:s uppskattning har venezuelanerna flytt till över 20 olika länder, vilket betyder att migrationen har omfattande konsekvenser. Migrationsströmmarna i Latinamerika är större än någonsin, vilket bidrar till instabilitet i hela området. Det största trycket ligger på grannlandet Colombia, där antalet venezuelaner är mer än 1,3 miljoner, samt på Peru, Chile, Ecuador och andra länder i Sydamerika och Karibien.

Vid konferensen i Lima får utrikesminister Haavisto en chans att träffa många av områdets utrikesministrar för att diskutera såväl lösningar på krisen i Venezuela som möjligheter att fördjupa EU:s och Finlands samarbete med Latinamerika bland annat när det gäller att främja mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och hållbar utveckling.

Venezuela-konferensen ordnas av Peru, som är en av Limagruppens grundande medlemmar. Limagruppen försöker övertala Venezuelas regering till demokrati. Gruppen består av 13 latinamerikanska och karibiska stater samt Kanada.

 

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725, och Tiina Nikkinen, ambassadråd, enheten för Latinamerika och Karibien, tfn +358 50 321 1091.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.