Utrikesminister Haavisto till utrikesrådet i Bryssel

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 17 februari. Utrikesminister Pekka Haavisto representerar Finland vid mötet. På dagordningen står relationen mellan EU och Afrika samt läget i Libyen. Utrikesrådet träffar också Indiens utrikesminister och diskuterar relationen mellan EU och Indien inför det kommande toppmötet.

I utrikesrådet den 17 februari diskuterar utrikesministrarna EU:s och Afrikanska unionens relation samt EU:s kommande Afrikastrategi. Finland vill att Afrika ska ses som en strategisk och jämlik partner i sann bemärkelse. De politiska och de ekonomiska förbindelserna bör stärkas. EU:s Afrikastrategi bör sikta på ett samarbete som gynnar båda parter.

Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar är utrikesrådets lunchgäst och kommer för att diskutera det kommande toppmötet mellan EU och Indien samt andra aktuella frågor. Finland anser att EU:s och Indiens strategiska partnerskap bör utvidgas till nya sektorer, som till exempel klimatfrågor. I samarbetet borde man också betona frågor som gäller demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.  

Utrikesrådet fortsätter också diskussionen om läget i Libyen och utvecklandet av EU:s insats på Medelhavet Eunavfor MED Sophia. I utrikesministrarnas informella frukost deltar Albaniens premiärminister Edi Rama.

Ytterligare information: Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 2587, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.