Utrikesminister Haavisto till utrikesrådet i Bryssel

EU:s utrikesråd sammanträder i Bryssel måndagen den 15 juli. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Utrikesrådet ska behandla läget i Irak, Iran och Centralafrikanska republiken. Ministrarna ska också diskutera migrationens yttre dimension. I samband med utrikesrådet ordnas ett informellt lunchmöte med Moldovas utrikesminister.

Angående Iran diskuteras aktuella ärenden i ljuset av den senaste tidens oroväckande händelser. Det regionala läget är explosivt och alla parter bör koncentrera sig på att lugna ned situationen. Ministrarna diskuterar framtiden för Irans kärnteknikavtal (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) och landet manas att hålla sig till avtalet. Rådet tar också upp det särskilda betalningssystemet Instex, som grundats till stöd för kärnteknikavtalet för att underlätta handeln med vissa varor som är viktiga för det iranska folkets välfärd. Finland överväger för närvarande att ansluta sig till Instex.

Rådet har också för avsikt att diskutera det aktuella läget i Irak. Det tillspetsade läget kring Persiska viken avspeglar sig också i hög grad på Irak, trots att landets inrikespolitiska läge har stabiliserats. Irak behöver EU:s stöd för reformer och återuppbyggande. Utrikesrådet diskuterar också migrationsfrågor. Angående Centralafrikanska republiken diskuteras EU:s stöd till genomförandet av fredsavtalet som undertecknades i februari. Landet är fortfarande i ett ytterst bräckligt tillstånd och den utveckling som avtalet gett upphov till får inte gå förlorad.

Under mötet erbjuds utrikesminister Pekka Haavisto en möjlighet att presentera prioriteringarna på utrikes- och säkerhetspolitikens område under Finlands EU-ordförandeskap. Finland eftersträvar ett starkt och sammanhållet EU som agerar effektivt i sina yttre förbindelser och som skapar säkerhet för sina medborgare. Finland stöder EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik när det gäller att stärka unionens yttre åtgärder.

”Finland har bland annat som mål att effektivera EU:s deltagande i konfliktförebyggande och fredsmedling. Vi vill även förebygga och avvärja hybridhot och stärka EU:s politik för Arktis, som ska fokusera på att bromsa klimatförändringarna. Finland anser också att respekten för internationell rätt och universella mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen ska vara utgångspunkten för alla EU:s yttre åtgärder”, säger Haavisto. Läs mer om Finlands prioriteringar https://eu2019.fi/sv/prioriteringar/overgripande-sakerhet/yttre-aktor 

Minister Haavisto ska även avge en rapport till utrikesrådet om läget i Sudan. Han besökte regionen på uppdrag av EU:s höga representant Federica Mogherini den 10–11 juli.

Ytterligare information: Miia Rainne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 421, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.