Utrikesminister Haavisto till Ukraina-konferensen i Toronto

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar den 1-2 juli i Toronto i Kanada i en konferens om reformerna i Ukraina. Vid konferensen ges en lägesrapport om verkställandet av reformerna i Ukraina och bekräftas det internationella stödet till Ukraina.

Diskussionen kommer även att ta fasta på den politiska situationen i Ukraina då landet förbereder sig för förtida parlamentsval, som ska hållas den 21 juli. Volodymyr Zelenskyj, som i april 2019 valdes till president, kommer att delta i konferensen.

”Ukrainas framtid är viktig för säkerheten i hela Europa. Det viktiga är att få ett slut på konflikten i östra Ukraina. Här är det väsentliga att åstadkomma ett hållbart eldupphör och att genomföra Minskavtalen”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Utrikesministern anser även att det är viktigt att förbättra den humanitära situationen i östra Ukraina.

”Vi stöder president Zelenskyjs synpunkter på förbättrandet av den humanitära situationen och medborgarnas levnadsförhållanden i östra Ukraina. Det är särskilt utsatta barn och åldringar som lider av situationen”, konstaterar Haavisto.

Finland framhäver betydelsen av Ukrainas reformer när det gäller att förbättra medborgarnas levnadsförhållanden och stärka resiliens i samhället. Finland stöder Ukraina genom utvecklingssamarbete, krishantering, minröjning och humanitärt bistånd. Finlands insats i Ukraina är stark särskilt i reformen av utbildningssektorn och förbättrandet av energieffektiviteten.

Konferensen i Toronto är den tredje Ukraina-konferensen i ordningen. De tidigare konferenserna hölls i London 2017 och i Köpenhamn 2018. Kanada och Ukraina innehar ordförandeskapet för konferensen i Toronto gemensamt. I konferensen deltar förutom EU-länderna bl.a. Förenta staterna, Turkiet och Norge samt av de internationella organisationerna bl.a. OSSE, Europarådet, OECD, Världsbanken och Nato.

Ytterligare information: Jarno Lappalainen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn  0400 536 973, och Päivi Nevala, ambassadråd, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 050 347 1085

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi