Utrikesminister Haavisto vid UKK-föreningens sammanträde: Det avtalsbaserade internationella systemet gynnar också Finland

I sitt tal till UKK-föreningen i Helsingfors den 28 november framhöll utrikesminister Haavisto Finlands viktiga roll när det gäller att stödja det internationella avtalsbaserade systemet.

”Multilateralismen är en av hörnstenarna i vår utrikespolitik. Tyvärr ser vi nu allt oftare hur denna världsordning håller på att vittra sönder omkring oss”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Enligt utrikesministern utmanas idag de avtal vi fått till stånd genom internationellt samarbete kraftigt. Det avtalsbaserade systemet kan inte upprätthållas utan förtroende och en ständigt pågående dialog mellan staterna. I Europa utgör Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE fortfarande en viktig ram för samarbete, i synnerhet i säkerhetsfrågor, och organisationens betydelse minskar inte trots utmaningarna.

Finland kan handla som en del av den enade internationella front som försvarar multilateralismen. Ett gott exempel på hur Finland kan vara större än sin storlek i det internationella samarbetet är vår historiskt betydande roll i såväl fredsmedling som civil krishantering.

”Finland kan fungera som en viktig försvarare av det internationella systemet. Regeringsprogrammet som utarbetades i somras betonar Finlands ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet”, säger utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information: Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.