Utrikesminister Haavisto deltar i informellt möte mellan EU:s utrikesministrar över video

EU:s utrikesministrar sammanträder till ett informellt videomöte fredagen den 3 april 2020. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Mötets huvudtema är coronavirusläget.

EU:s utrikesministrar fortsätter sin diskussion om internationella åtgärder i det rådande coronavirusläget. Ministrarna ska diskutera evakueringar av EU-medborgare, konsulärt samarbete och pandemins långsiktiga följder för utrikes- och säkerhetspolitiken. De ska också diskutera EU:s stöd och proaktiva budskap till det internationella samfundet om bekämpandet av pandemin.

”Det är viktigt att vi aktivt förhindrar att coronaviruset används för att öka motsättningarna i de internationella relationerna”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Finland framhåller att EU bör svara på desinformation om coronaviruset med kraftfull och sammanhållen kommunikation. EU bör också ytterligare fördjupa sina internationella partnerskap, bland annat med länder i Afrika, för att bemöta krisen tillsammans.

Ytterligare information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.