Utrikesminister Haavisto deltog i stödkonferensen om explosionen i Beirut i Libanon

Den 9 augusti deltog utrikesminister Pekka Haavisto i stödkonferensen om de explosioner som inträffade i Beirut i Libanon den 4 augusti 2020. Värd för konferensen var Frankrikes president Macron.

”Måndagens explosion var tragisk. Finland fattade omedelbart beslut om att bistå Libanon med humanitär hjälp och sända experthjälp till landet. I Libanon måste man förutom att minska den omedelbara nöd som explosionen har orsakat också beakta att det behövs förändringar i det politiska systemet. Att stärka demokratin och öka medborgarnas delaktighet är nödvändigt för att kunna lösa de kroniska problemen i Libanon. Detta är budskapet också i de stora demonstrationer som pågår i Libanon. Finland har stött Libanon och freden och säkerheten i området också genom ett långvarigt deltagande i fredsbevarande verksamhet”, konstaterar utrikesminister Pekka Haavisto.

Konferensen hölls som en videokonferens, och i konferensen deltog bland annat Libanons president Michel Aoun, FN:s katastrofhjälpssamordnare Mark Lowcock och ledningsrepresentanter från flera olika stater och internationella organisationer. 

Vid mötet stärkte man det internationella samfundets beredskap att stödja Libanon i läget efter explosionen i Beirut den 4 augusti. Man betonade också behovet av att få till stånd en dialog mellan folket och de politiska beslutsfattarna i Libanon och att reformera det politiska och ekonomiska systemet i landet från grunden.  

Som en del av det internationella samfundet kommer Finland att stödja Libanon i de omfattande utmaningar som landet står inför både i nuläget och i framtiden. 
 
Ytterligare information: Jeri Aalto, specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.