Utrikesminister Haavisto deltar i NB8-utrikesministermöte i Tallinn

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i ett utrikesministermöte för de baltiska och de nordiska länderna (NB8) i Tallinn den 8–9 september 2020.

Utrikesministrarna ska diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, till exempel det transatlantiska samarbetet, FN-ärenden, Ryssland och Kina samt olika europeiska frågor, bland annat gällande rättsstatsutvecklingen. Därtill diskuterar de bland annat situationen i Belarus och Ukraina, klimatförändringen samt energifrågor och digitalisering. 

”Samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna är naturligt och viktigt för Finland. NB8-länderna är nära samarbetspartner på flera områden. Det är viktigt att vi inom gruppen diskuterar aktuella globala och regionala frågor. Jag vill också gratulera mina kolleger till NB8-gruppens 30-årsjubileum”, säger utrikesminister Haavisto

Estland, som i år bär ansvaret för att samordna NB8-gruppens verksamhet, är ordförande för mötet. Regionens utrikesministrar har sammanträtt sedan 1990-talet.

Ytterligare information: Jeri Aalto, specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725 och Heli Lehto, ambassadråd, tfn +358 295 350 165

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.