Utrikesminister Haavisto reser till Bryssel för att delta i utrikesrådets möte och träffa Natos generalsekreterare Stoltenberg

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet den 24 januari i Bryssel. Mötets huvudteman är säkerheten i Östeuropa, Libyen och Syrien. Utrikesministrarna ska också diskutera EU:s strategi för regionen Indiska oceanen/Stilla havet och situationen i Mali, Sudan och Kazakstan. Utrikesminister Pekka Haavisto träffar också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg tillsammans med Sveriges utrikesminister Ann Linde den 24 januari.

Utrikesministrarna fortsätter diskussionen, som inleddes vid det informella utrikesministermötet i Brest, om säkerheten i Östeuropa och Rysslands åtgärder vid den ukrainska gränsen. Det behövs nu dialog och diplomati för att lösa situationen. Finland ger sitt fulla stöd till OSSE:s insats och förhandlingarna mellan OSSE, Ryssland och Ukraina. Finland framhålla också vikten av EU:s samstämmighet och av det transatlantiska samarbetet. I samband med mötet diskuterar EU:s utrikesministrar också Europas säkerhet med Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken över video.

Utrikesrådet ska diskutera följderna av att valet i Libyen sköts upp i december. Finland anser att EU bör stödja FN:s Libyen-rådgivare  Stephanie Williams och den så kallade Berlinprocessen som inletts under ledning av Tyskland och FN till stöd för en lösning på konflikten.

Under mötet utbyter utrikesministrarna synpunkter på EU:s verksamhet i Syrien och diskuterar EU:s roll i fredssträvandena med FN:s särskilda sändebud Geir O. Pedersen, som besöker mötet. Finland anser att EU bör se över sin Syrienstrategi så att den bättre motsvarar nuläget. Det är viktigt att EU är en relevant aktör i insatserna för att lösa konflikten i Syrien.

Utrikesminister Pekka Haavisto träffar också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Bryssel tillsammans med Sveriges utrikesminister Ann Linde den 24 januari. På agendan står det aktuella säkerhetspolitiska läget.

 

Ytterligare information:
Sampo Saarinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 404
Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780 (utrikesrådet)
Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128 (mötet med Natos generalsekreterare)
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.