Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Sudan och närområdet som EU:s representant

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Sudan och flera länder i närområdet och kring Röda havet de närmaste veckorna för att diskutera läget i Sudan. Haavisto har fått mandat av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande Federica Mogherini att på Europeiska unionens vägnar diskutera läget i landet och hur det internationella samfundet kan stötta Sudans övergång till civilt styre.

Under sina besök kommer minister Haavisto att framföra EU:s ståndpunkt angående Sudan, som fastställdes i utrikesrådet den 17 juni, till olika myndigheter och berörda parter. Efter resan kommer han att avge en rapport till de 28 medlemsstaterna i utrikesrådet.

Ministerns besök till Sudan, Etiopien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten infaller efter att Sudans militära övergångsråd och oppositionsalliansen nyligen har nått en överenskommelse om en civilledd övergång.  [Uttalande av EU:s talesperson]

”Europeiska unionen är fortsättningsvis starkt engagerat i situationen i Sudan och stöder de sudanesiska parterna, som nått en överenskommelse. Vi vädjar också till regionala och internationella aktörer att de ska ta en konstruktiv roll i detta sammanhang. Tack vare sin erfarenhet av regionen, och i synnerhet av Sudan både genom FN och EU, kan minister Haavisto utreda hur EU bäst kan stötta Sudan på vägen mot demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och stabilitet”, säger Federica Mogherini.

”Besöket infaller vid en kritisk tidpunkt. Sudans militära övergångsråd och oppositionsalliansen har nått en överenskommelse. Jag vill framföra mitt tack till Afrikanska unionen och den etiopiska medlingen för deras insatser. Jag kommer att förmedla EU:s kraftfulla budskap om stöd, och uppmuntra båda parter att fortsätta förhandlingarna för att lösa de frågor som ännu är olösta och för att möjliggöra en snabb övergång till civilt styre. Det är av största vikt att vi snabbt återställer freden och tryggar välfärd, ekonomisk återhämtning, säkerhet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna”, säger Haavisto.

Den 10 juli kommer minister Haavisto att vara i Addis Abeba och träffa företrädare för de etiopiska myndigheterna och för Afrikanska unionen. Den 11 juli kommer ministern att träffa såväl det militära övergångsrådet som oppositionsalliansen och andra sudanesiska parter. Den 16–18 juli kommer minister Haavisto att besöka Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Minister Haavisto har omfattande kunskap om Sudan. Han var EU:s särskilda representant för Sudan och Darfur 2005–2007 och särskild rådgivare åt FN:s biträdande generalsekreterare i Darfurs fredsprocess 2007.

Ytterligare information: Jarno Lappalainen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 053 6973, och Ann-Christine Krank, enhetschef, enheten för norra Afrika, tfn 029 535 01 11

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.