Utrikesminister Haavisto deltar i Världsekonomiskt forum i Davos

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i Världsekonomiskt forum (World Economic Forum) i Davos i Schweiz den 22–24 januari 2020.

Världsekonomiskt forum samlar varje år företrädare för regeringar, affärslivet, internationella organisationer och det civila samhället. Ett stort antal stats- och regeringschefer, ministrar, företrädare för civilsamhället och företag deltar i evenemanget. Tema för årets möte är bland annat klimatförändring, jämställdhet, hållbar ekonomi och reglering av ny teknik.

Utrikesminister Pekka Haavistos program avspeglar Finlands tematiska prioriteringar. Haavisto deltar i flera diskussioner om Afrika, bland annat om framtidsutsikterna på Afrikas horn. I hans program ingår också möten kring fredsmedling. Minister Haavisto deltar också i en paneldiskussion om Europas globala ställning, EU:s geopolitiska roll och möjligheter till inflytande, vid sidan om Kina och USA, i dagens polariserade värld

Haavisto har därtill flera enskilda möten med ledningen för internationella organisationer och andra staters utrikesministrar.

 

Ytterligare information: Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 514 5811. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.