Utrikesminister Haavisto: Krim är en del av Ukraina

Den 18 mars har Rysslands olagliga annektering av Krim pågått i sex år. Det är en åtgärd som all-varligt bryter mot internationell rätt och FN-stadgan.

Finland uttrycker sitt fortsatta starka stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet och erkänner inte Krim som en del av Ryssland. Finland stöder Finland stöder EU:s gemensamma politik för icke-erkännande av den olagliga annekteringen och genomför de restriktiva åtgärder som införts på grund av Rysslands agerande.

Att öppna tågförbindelsen från Ryssland till Krim över Kertjbron i december 2019 var ytterligare en åtgärd som kränker Ukrainas territoriella integritet. Den fortsatta upprustningen på Krim påverkar hela Svarta havets och Azovska sjöns säkerhetsläge negativt. Att utan grund förhala granskningen av fartyg som färdas genom Kertjsundet begränsar den fria sjöfarten och inverkar negativt på Ukrainas ekonomi.

Finland är bekymrat över det dåliga läget för de mänskliga rättigheterna på Krim. Begränsade grundläggande rättigheter, arresteringar och andra påtryckningsåtgärder riktas särskilt mot krimtatarer och personer som talar ukrainska. Finland anser att personer som arresterats utan grund bör friges, att brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna utreds och att skyldiga ställs inför rätta. Internationella organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna och humanitära frågor bör ges obehindrat tillträde till Krim. Finland påminner om humanitär rätt som ska iakttas under ockupation och att staternas skyldigheter när det gäller de mänskliga rättigheterna är bindande också då de utövar sina befogenheter utanför sitt eget territorium. 

Höga representanten Josep Borrell Fontelles gav EU:s gemensamma uttalande den 16 mars 2020. 

Ytterligare information: Päivi Nevala, ställföreträdande enhetschef, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 50 347 1085

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.