Utrikesminister Haavisto värd för utrikesministermöte i Freedom Online Coalition

Organisationen Freedom Online Coalition, som verkar för frihet på internet, firar sitt tioårsjubileum vid det sista mötet under Finlands ordförandeskap den 3 december. Utrikesminister Pekka Haavisto är värd för ministermötet, som hålls online. Utrikesministrar från 34 medlemsstater deltar. Vid mötet offentliggörs medlemsländernas deklaration för öppenhet och tillgänglighet på internet och i digitaliseringen.

Freedom Online Coalition arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses på internet. Under de senaste tio åren har behovet av detta arbete ökat i och med att det skett en hisnande ökning av antalet internetanvändare. Ojämlikheten när det gäller tillgången till internet är emellertid stor, och olika negativa fenomen har ökat, till exempel hatretorik, censur och övervakning som inkräktar på människors privatliv. Motsättningarna mellan demokratiska och auktoritära stater och förfaranden inverkar också på hur de mänskliga rättigheterna tillgodoses på internet. Under Finlands ordförandeskap 2021 har organisationen lyft fram betydelsen av ett öppet, tillgängligt och inkluderande internet som ett sätt att främja hållbar utveckling och stärka demokratin runt om i världen, särskilt i Afrika.

”Tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna på nätet är en viktig del av yttrandefriheten, rätten till inflytande och av integritetsskyddet. Internet bör vara tillgängligt för alla, oberoende av bakgrund eller kön. Aktörer som Freedom Online Coalition har nu på 2020-talet en oerhört viktig roll i att förespråka dessa värderingar”, säger utrikesminister Haavisto.

I ministermötet deltar Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken, de nordiska utrikesministrarna och utrikesministrar från Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Öppningsanförandet hålls av Förenta staternas tidigare utrikesminister Hillary Clinton, som tillsammans med Hollands utrikesminister Uri Rosenthal hör till koalitionens grundande medlemmar.

Vid ministermötet offentliggörs den så kallade Helsingforsdeklarationen (Freedom Online Coalition 10th Anniversary Helsinki Declaration). Deklarationen för ett öppet och tillgängligt internet och människorättsbaserad digitalisering har beretts under Finlands ledning.

I samband med mötet överlåter Finland ordförandeskapet i Freedom Online Coalition till Kanada, som i praktiken tar över ordförandeskapet den 1 januari 2022.

Det är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik att stärka rättighetsperspektivet när ny teknik utvecklas och samhället digitaliseras. Det är också en prioritering under Finlands period i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som inleds i januari 2022.

Följ ministermötet på utrikesministeriets webbplats eller på webbplatsen för Freedom Online Coalition(layout.types.url.description).

 

Ytterligare information:

Rauno Merisaari, ambassadör för mänskliga rättigheter, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn + 358 295 350 974
Janette Sorsimo-Kimmo, projektassistent, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 29 535 0586
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.