Utrikesminister Haavisto är värd för nordiskt utrikesministermöte

Utrikesminister Pekka Haavisto är ordförande vid de nordiska utrikesministrarnas möte fredagen den 5 mars 2021.

Finland är ordförandeland för det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet (N5) i år. Ordförandeskapets första utrikesministermöte ordnas virtuellt på grund av coronavirusläget. 

Utrikesministrarna kommer att diskutera aktuella säkerhetspolitiska frågor, de transatlantiska förbindelserna, Sveriges ordförandeskap i OSSE och FN-ärenden. 


Mer information: 

Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725 , Christina Lehtinen, ställföreträdande chef för enheten för norra Europa, tfn +358 295 351 787

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.