Utrikesminister Haavisto deltar i ett högnivåsammanträde i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i nedrustningskonferensen i Genève

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Genève i Schweiz den 26–27 februari. Han kommer att hålla Finlands nationella anförande vid högnivåsegmentet för den 52:a sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 februari.

Blågröna utrikesministeriets logo
 

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

”FN:s råd för mänskliga rättigheter har ett viktigt mandat att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i hela världen. Att komma ihåg detta är av särskild betydelse när vi i år firar 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter tillhör alla och alla FN:s medlemsländer har förbundit sig till att agera i enlighet med förklaringen”, säger minister Haavisto.

Finlands medlemsskapsperiod i rådet för mänskliga rättigheter började vid ingången av 2022. Som medlem främjar Finland systematiskt kvinnors och flickors rättigheter, jämställdhet, rättigheterna för personer och grupper i utsatt ställning och fullgörandet av ansvarsskyldigheten. Att stötta det arbete som det fria civilsamhället, människorättsförsvararna och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter gör står också starkt i centrum under Finlands medlemskapsperiod.

Utrikesminister Haavisto deltar också i nedrustningskonferensens sammanträde på hög nivå. Haavisto håller Finlands nationella anförande vid nedrustningskonferensen. Vidare ska minister Haavisto delta i ett av Finland ordnat sidoevenemang som begrundar hur rättigheterna för personer med funktionssättning blir tillgodosedda vid konflikter.

Minister Haavisto har ett enskilt möte med bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres. Haavisto har också flera möten med andra länders utrikesministrar och ledare för internationella organisationer. Under diskussionerna i Genève behandlas bland annat Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina som Finland bestämt fördömt, och det aktuella läget i Afghanistan, Iran och Palestinska området.

Läs mer:

Ytterligare information

  • Sampo Saarinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 404
  • Ann-Mari Fröberg, teamledare, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 896
  • Suvi Tuominen, ambassadråd, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 735
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi