Utrikesminister Pekka Haavisto reser till Strasbourg där Europarådets parlamentariska församling håller sin session den 21 juni

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i en högnivåpanel som ordnas i samband med sommarsessionen för Europarådets parlamentariska församling (PACE). I ministerns program ingår också bilaterala möten.

Högnivåpanelen ska diskutera frågan om hur man bevarar den demokratiska säkerheten i Europa. Utöver utrikesminister Haavisto ska anföranden hållas av PACE:s ordförande Tiny Kox, den nya ordföranden för Europarådets ministerkommitté, Irlands utrikesminister Simon Coveney, Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić och den belarusiska oppositionsledaren Svjatlana Tsichanoŭskaja.

PACE:s högnivåpanel är ett led i diskussionen om Europas säkerhet och Europarådets roll i framtiden. Rysslands medlemskap i Europarådet upphörde i mars efter att landet attackerade Ukraina och grovt bröt mot internationell rätt och organisationens stadga. I denna nya situation behöver prioriteringarna för organisationen med 46 medlemsländer ses över. Den mest akuta frågan på Europarådets agenda är stödet till Ukraina och ukrainare.

- Vi behöver ett starkt Europaråd som kan säkerställa att de mänskliga rättigheterna tillgodoses, demokratin förverkligas och rättsstatsprincipen följs i Europa och som därigenom kan förebygga krig och konflikter i framtiden. Här är också samarbetet med det civila samhället en prioritering för Finland, säger utrikesminister Haavisto.

 

Mer information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 492
  • Tarja Kangaskorte, enhetschef, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 292
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi