Utrikesminister Haavisto deltar i EU:s utrikesministermöte i Kranj och besöker Tallinn

EU:s informella utrikesministermöte, det så kallade Gymnichmötet, hålls i Kranj i Slovenien den 2–3 september. Finland företräds vid mötet av utrikesminister Pekka Haavisto. Efter mötet besöker utrikesministern Tallinn den 3–4 september 2021.

På Gymnichmötets agenda står Afghanistan, relationerna till Kina och länderna vid Persiska viken. Dessutom förs en diskussion med Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar.

Utrikesministrarna fortsätter diskussionen om situationen i Afghanistan och EU:s Afghanistanpolitik. Finland anser att EU även i fortsättningen bör satsa på att vara en betydande aktör i frågor som gäller Afghanistan. Den framtida afghanska regimen måste förbinda sig till att respektera de universella mänskliga rättigheterna och internationella förpliktelser, bland annat rätten att lämna landet för medborgare och andra personer som vistas i landet samt kvinnors och flickors rättigheter.

Utrikesministrarna för också en informell diskussion om det nuvarande läget i relationerna med Kina och om EU:s Kinapolitik. EU:s meddelande om Kina från 2019 utgör en grund för diskussionen. Finland har konsekvent lyft fram vikten av en regelbunden diskussion om Kina på hög nivå. 
När det gäller Persiska viken diskuterar utrikesministrarna EU:s politik i förhållande till regionen. Ur Finlands synvinkel är det viktigt att EU intensifierar och stärker sina relationer och sin dialog med länderna på alla nivåer, inklusive det regionala samarbetet med Gulfstaternas samarbetsråd.

Med Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar diskuteras den indo-pacifiska regionen och samarbetet mellan EU och Indien.
Efter utrikesministermötet reser utrikesminister Haavisto till Tallinn. I Tallinn deltar Haavisto i den årliga säkerhetspolitiska Lennart Meri-konferensen och träffar Estlands president Kersti Kaljulaid och utrikesminister Eva-Maria Liimets.

De ska bland annat diskutera bilaterala frågor, coronavirusläget och återhämtningsåtgärderna efter pandemin, den regionala situationen och aktuella internationella frågor, bland annat Afghanistan och Belarus. 

”Det är alltid bra att få utbyta åsikter med vår nära granne Estland”, säger Haavisto.

Ytterligare information:

Anu Konttinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323, Matti Nissinen, Europakorrespondent, (Gymnichmötet) tfn +358 295 351 780, och Anu Korppi, ambassadråd, (Tallinn) tfn +358 50 911 6955

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.