Utrikesminister Haavisto deltar i utrikesrådets möte

EU:s utrikesministrar håller ett extra möte i rådet för utrikes frågor i Bryssel den 25 februari för att diskutera säkerhetsläget i Europa.

EU och Finland fördömer skarpt de militära insatser som Ryssland inlett i Ukraina. Rysslands insatser riktas mot Ukraina, men de är också ett angrepp mot den europeiska säkerhetsordningen. Rysslands angrepp är ett grovt brott mot internationell rätt och landet måste omedelbart upphöra med krigshandlingarna och återgå till förhandlingsbordet.

Finland står fast bakom Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Finland utreder sätt att stärka sitt stöd till Ukraina.

Finland reagerar på Rysslands agerande som en del av Europeiska unionen.

 

Mer information:

Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466

Anna-Mari Wong Hämäläinen, ställföreträdare för Europakorrespondenten, tfn +358 295 350 498

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.