Utrikesminister Haavisto deltar i EU:s arktiska forum i Umeå

Den 3 oktober deltar utrikesminister Pekka Haavisto i EU:s arktiska forum, som ordnas av Europeiska kommissionen och Sverige i Umeå.

”I egenskap av EU:s ordförandeland har Finland bemödat sig om att lyfta fram den arktiska regionen i EU-debatterna och har föreslagit att EU:s meddelande om Arktis från 2016 ska uppdateras så att det bättre motsvarar de nya utmaningarna i den arktiska regionen och det kraftigt ökade internationella intresset för regionen”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

EU:s arktiska forum baserar sig på genomförandet av EU:s gemensamma meddelande om Arktis som publicerades i april 2016. EU:s första Arktisrelaterade högnivåevenemang och forum för intressegrupper ordnades den 15–16 juni 2017 i Uleåborg. Då diskuterades investeringar, infrastruktur, innovationer, utbildning och forskningsverksamhet i de nordliga områdena samt en effektivisering av det finansiella samarbetet och samordningen i anslutning till Europas nordliga regioner. 

Forumet samlar representanter för EU:s institutioner, EU:s nordliga medlemsstater och EES-staterna samt regionala och lokala myndigheter från östra och norra Finland, Nordnorge, norra och mellersta Sverige och samiska organisationer. I samband med forumet fortsätter också EU:s dialog med ursprungsbefolkningarna.

Ytterligare information: Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466, Petteri Vuorimäki, arktisk och antarktisk ambassadör, tfn +358 295 350 458, och Harri Mäki-Reinikka, ambassadör för nordlig politik, +358 50 324 9962

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.