Utrikesminister Haavisto till EES-rådets möte i Bryssel

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i EES-rådets möte i Bryssel den 19 november. Som ordförandelandets utrikesminister representerar Haavisto Europeiska unionen vid mötet.

I EES-rådet, det vill säga rådet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, deltar förutom utrikesminister Pekka Haavisto även Norges och Islands utrikesministrar, Lichtensteins ständiga representant vid EU och företrädare för EU:s institutioner. Under mötet utbyter deltagarna synpunkter på verksamheten inom ramen för EES-avtalet, om de framsteg som gjorts och om den inre marknadens framtid.

I samband med EES-rådet diskuteras även arktiska frågor och situationen i Syrien. Under sitt besök i Bryssel kommer minister Haavisto också att träffa chefen för Europeiska fredsinstitutet Michael Keating.

Till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hör 31 länder: EU:s 28 medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein. EES-rådet sammanträder på ministernivå två gånger om året i Bryssel.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn + 358 50 472 0725, Melissa Säilä, ambassadråd, tfn +32 473 536 275

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.