Utrikesminister Haavisto presenterar Finlands EU-ordförandeskaps prioriteringar i Europaparlamentet

Utrikesminister Pekka Haavisto presenterar Finlands EU-ordförandeskaps prioriteringar i Europaparlamentet i Bryssel den 2 september och diskuterar aktuella frågor inom EU:s yttre förbindelser med ledamöterna i utskottet för utrikesfrågor.

Under sitt EU-ordförandeskap stöder Finland EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik när det gäller att i enlighet med EU:s globala strategi stärka unionens yttre åtgärder.

Finlands prioriteringar är att stärka enigheten, konsekvensen och effektiviteten i fråga om EU:s yttre åtgärder och att på ett övergripande sätt trygga EU:s gemensamma värden.

Minister Pekka Haavisto presenterar i Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor (AFET) målen för Finlands EU-ordförandeskap när det gäller EU:s reform av finansieringen av yttre förbindelser under den nya fleråriga budgetramperioden (2021–2027) samt rollen för EU:s utvidgningspolitik och västra Balkan när Europas stabilitet och utveckling främjas. Finland lyfter också fram EU:s aktiva globala dialog samt utvecklingen av partnerskapet mellan EU och Afrika.

Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor (AFET) behandlar aktuella utrikespolitiska frågor. Till utskottets ansvarsområden hör bland annat inledning, uppföljning och avslutning av förhandlingar om EU-medlemskap. Utskottet deltar också i trepartsförhandlingarna med EU-ordförandeskapslandet och Europeiska kommissionen om förslaget till lagstiftning om EU:s kommande finansieringsinstrument för yttre förbindelser.

Minister Haavistos besök i utskottet för utrikesfrågor hänger samman med Finlands EU-ordförandeskap. Ordförandelandets ministrar brukar presentera ordförandeskapets prioriteringar för Europaparlamentets utskott och samtala med parlamentsledamöterna.

Mötet kan följas i direktsändning från Europaparlamentet(Länk till en annan webbplats.) från och med kl. 17.30 (finsk tid).

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 351 518, och Emilia Mustajärvi, ansvarig tjänsteman, tfn + 358 295 350 376

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.