Utrikesminister Haavisto presenterar prioriteringarna för Finlands ordförandeskap i Barentsrådet

Utrikesminister Pekka Haavisto presenterar prioriteringarna för Finlands ordförandeskap i Barentsrådet under konferensen Arctic Spirit i Rovaniemi den 16 november. I Rovaniemi träffar ministern också representanter för Sametinget och håller en föreläsning vid Lapplands universitet.

Det första mötet för Barentsrådets tjänstemannakommitté under Finlands ordförandeskap hålls i Rovaniemi den 15 november. Under sitt ordförandeskap ämnar Finland bland annat stärka Barentsregionens biodiversitet och bekämpa invasiva arter, stödja elektrifiering av transporterna, stärka ungas möjligheter att delta, stödja den fria rörligheten och förbättra förbindelserna.

Konferensen Arctic Spirit ordnas av Rovaniemi stad och Arktiska centret vid Lapplands universitet i samarbete med utrikesministeriet och Utrikespolitiska institutet.

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 472 0725, och Jari Vilén, ambassadör, tfn 050 529 63 21

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.