Utrikesminister Haavisto på sitt första besök till Estland

Utrikesminister Pekka Haavisto avlägger sitt första besök i Estland den 18 juni och träffar Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu.

Ministrarna ska bland annat diskutera Finlands och Estlands bilaterala relation, Finlands kommande ordförandeskap i EU och aktuella regionala frågor. 

Ytterligare information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn +358 295 351 518, Christina Lehtinen tfn +358 295 351 787 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.