Utrikesminister Haavisto till Berlin för ministermöte om kärnvapennedrustning

Den 25 februari reser utrikesminister Pekka Haavisto till Berlin för att på inbjudan av Tysklands utrikesminister delta i ett ministermöte om kärnvapennedrustning och icke-spridningsfördraget. Utrikesminister Haavisto har också ett enskilt möte med Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

Ministermötet i Berlin är uppföljning till ministermötet i Stockholm i juni 2019, där ministrarna i en slutdeklaration förband sig att arbeta för kärnvapennedrustning och främja icke-spridningsfördraget. Ministrarna uttryckte också sin oro över de tillspetsade internationella spänningarna och det internationella avtalssystemets upplösning. Målet är nu att trygga en framgångsrik granskningskonferens för icke-spridningsfördraget i New York våren 2020.

Under mötet i Berlin ska ministrarna godkänna en deklaration om att stärka icke-spridningsavtalet för kärnvapen och främja kärnvapennedrustning. De ska också anta konkreta åtgärder för att främja genomförandet av icke-spridningsavtalet. Sexton länder är med på initiativet (Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Schweiz, Spanien, Sydkorea och Tyskland).

Under sitt möte med Tysklands utrikesminister Heiko Maas kommer minister Haavisto att diskutera kärnvapennedrustning, den bilaterala relationen mellan Finland och Tyskland, läget i Mellanöstern och de transatlantiska förbindelserna. 

Ytterligare information: Jeri Aalto, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +35850 472 0725, och Jarmo Viinanen, ambassadör, tfn +358 50 9113368

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.