Utrikesminister Haavisto till Berlin

Utrikesminister Pekka Haavisto besöker Berlin den 17 oktober 2019. I Berlin firas det samnordiska ambassadområdets 20-årsjubileum. I tillställningen deltar de fem nordiska ländernas utrikesministrar och Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

”Berlins nordiska ambassadområde är unikt. För oss är området en viktig del av det nordiska samarbetet, och det fungerar som en utmärkt plattform för samarbete också med Tyskland”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Efter de gemensamma festligheterna ska de nordiska utrikesministrarna och Tysklands utrikesminister diskutera utmaningarna med den internationella regelbaserade världsordningen. Utrikesminister Haavisto kommer också att diskutera enskilt med Tysklands utrikesminister Maas om aktuella frågor.

Under resan träffar minister Haavisto tyska experter inom fredsmedling och tyska riksdagsledamöter. Dessutom talar han om utvecklandet av EU:s yttre åtgärder vid ett evenemang som ordnas av Tysklands utrikespolitiska institut.

Ytterligare information:

Miia Rainne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 050 434 5444 och Nicola Lindertz, enhetschef, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 0295 350 316

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.