Utrikesministeriets viseringstjänstemän hjälper Fpa med störtflod av ansökningar

I början av april fick femtio viseringstjänstemän förflyttning till Folkpensionsanstalten där de hjälper med att hantera den störtflod av ansökningar som coronavirusepidemin gett upphov till. Det här lyckade utbytet är ett fint exempel på hur #Finlandfixardet.

Utrikesministeriets viseringstjänstemän Anita Kuosa-Haikala och Marjo Tamminen jobbar hemifrån.
Utrikesministeriets viseringstjänstemän Anita Kuosa-Haikala och Marjo Tamminen behandlar företagares ansökningar om arbetsmarknadsstöd. Det är stöd för dem vars affärsverksamhet lidit av coronautbrottet.

Antalet visumansökningar har minskat drastiskt då coronavirusutbrottet satt stopp för nästan alla utlandsresor. Utrikesministeriets viseringstjänstemän har i stället fått använda sina kunskaper på Folkpensionsanstalten, där krisen i stället har ökat antalet ansökningar markant. Undantagstillståndet har gjort det möjligt för utrikesministeriets anställda att arbeta för Fpa i tre månader.

Viseringstjänstemännen Titta Ulmanen, Tiina Kiviluoma, Marjut Tuominen och Marjo Tamminen började jobba för Fpa i april. De berättar att de som söker olika Fpa-stöd har livssituationer som berör. Just nu arbetar de bland annat med företagares ansökningar om arbetsmarknadsstöd.

Det var utmanande men givande att lära sig ett nytt jobb på så kort tid. Viseringstjänstemannen Anita Kuosa-Haikala påpekar att både visumansökningar och Fpa-ansökningar behandlas noggrant och omsorgsfullt. Som inom många andra branscher har ändå den största omställningen varit att börja jobba på distans.

”På morgonen känns det ganska underligt att bara sätta sig vid datorn och börja jobb. Min partner jobbar också hemifrån och familjens ungdomar sköter studier på distans, så vi dräller nu alla här hemma”, säger Kuosa-Haikala. 

Fpa har haft behov av närmare tusen nya arbetstagare. De utrikesministerieanställdas kunnande har noterats.

”Viseringstjänstemännen har redan sådana kunskaper som man har nytta av när man ska avgöra förmånsansökningar. Det här är ett unikt prov på tväradministrativt samarbete”, säger Fpa:s personaldirektör Pasi Lankinen i ett pressmeddelande.