Utrikesministeriet ordar inte längre subventionerade flygningar till Finland

De subventionerade flygningarna till hemlandet på grund av coronakrisen ordnas inte längre. Det genomfördes 16 flygningar och med dem kunde totalt 3 227 resenärer återvända till Finland eller via Finland sina hemländer i Europa. Av passagerarna var ca 2 000 finländska resenärer.

Utrikesministeriet ordnade flygningarna på basis av statsrådets beslut av den 24 mars. 

”Syftet var att ordna hemresa till rimligt pris från länder där det inte fanns andra realistiska möjligheter att resa hem på grund av att de kommersiella flygförbindelserna hade lagts ned. I många länder förbjöds kommersiella flyg, men evakueringsflygen tilläts. De första subventionerade flygningarna ordnades från Cypern och Portugal fredagen den 27 mars 2020 och den sista blev flyget från Kanarieöarna fredagen den 8 maj 2020”, berättar enhetschefen Antti Putkonen, som ansvarar för evakueringsflygningar vid utrikesministeriet. 

Utrikesministeriet beställde flygningarna och stod för de utgifter som biljettintäkterna inte täckte, i enlighet med statsrådets beslut. 

De genomförda flygningarna kostade den finska staten totalt 354 838 euro.

En del av flygningarna kunde genomföras utan utgifter för staten eftersom biljettintäkterna räckte för att täcka kostnaderna för flyget. För två av flygen (Havanna, Cuba och Bangkok, Thailand) har utrikesministeriet ansökt om delfinansiering av EU:s civilskyddsmekanism tillsammans med inrikesministeriets räddningsavdelning. Delfinansieringen söks eftersom biljettintäkterna täckte bara en del av kostnaderna. Om ansökningarna godkänns får Finland tillbaka en del av utgifterna för dessa flyg av kommissionen. 

Utrikesministeriets evakueringsflygningar genomfördes i samarbete med Finnair. Biljettförsäljningen sköttes genom Finnairs normala kanaler, på webben och per telefon. 

Information om flygningarna spreds genom olika kanaler. Den viktigaste var meddelanden direkt till dem som gjort en reseanmälan. I synnerhet i länder utanför Europa hjälpte Finlands ambassad med de tillstånd som behövdes för flyget och de tillstånd och transporter som resenärerna behövde. Finland delade också information om sina subventionerade flygningar i samordningsnätverk för konsulära ärenden med de nordiska länderna och EU-länderna.