Utrikesministeriet ber polisen utreda informationsläcka

Utrikesministeriet har idag, den 17 december, lämnat en begäran om utredning till polisen angående handlingar som läckts till offentligheten.

Utrikesministeriet ber polisen utreda om ett brott har begåtts då sekretessbelagda uppgifter (säkerhetsklass 4, OffL 24.1 §) har lämnats ut till medierna.

Utrikesförvaltningen förhåller sig allvarligt till datasekretess. Det är i detta fall inte fråga om ett dataintrång och det pågår även en dataskyddsutredning om läckan.

Även regeringen har fördömt informationsläckagen vid utrikesministeriet och andra myndigheter och krävt att de utreds ordentligt.

Ytterligare information: Ari Uusikartano, dataförvaltningsdirektör, tfn 0295 350 526

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.