Utrikesministeriet inledde utredningar om 17 misstänkta fall av missbruk 2019

I utrikesministeriets bokslut för 2019 har 17 fall av missbruk eller misstankar om missbruk av medel inom utvecklingssamarbetet registreras. Till följd av detta kräver utrikesministeriet nu att drygt 70 000 euro som betalats ut 2019 betalas tillbaka.

Antalet fall, och de missbrukade medlens belopp, ligger i stort sett på samma nivå som 2018. Sju av de misstänkta fallen gäller utrikesförvaltningens bilaterala utvecklingssamarbete, sju fall har upptäckts inom civilsamhällesorganisationernas samarbete, ett fall gäller utvecklingssamarbete som inte är inriktat enligt land och två fall det humanitära biståndet.

De misstänka fallen har meddelats till de behöriga myndigheterna i de länder där de inträffat. Utrikesministeriet har också ingripit i de misstänkta fallen genom extra revision, genom nära samarbete mellan givare och mottagare och andra administrativa förfaranden.

Under 2019 har utrikesministeriet också fortsatt utredningen av vissa misstänkta fall av missbruk som inträffat under tidigare år.

Till följd av missbrukade medel för utvecklingssamarbete pågår nu återkrav på drygt 70 687 euro som betalades ut 2019.

Utrikesministeriet ingriper alltid i missbruk av medel

Alla som bedriver utvecklingssamarbete har en skyldighet att anmäla misstänkt missbruk. Därtill kan vem som helst som misstänker missbruk anmäla det genom att trycka på missbruksknappen.

Utrikesministeriet reder ut alla misstankar, och felanvända medel återkrävs. Misstankar meddelas till Statens revisionsverk. Vid behov gör vi också en anmälan till polisen.

2015–2019 fick utrikesministeriet totalt 109 anmälningar om misstänkt missbruk. När vi fått en anmälan kan det hända flera olika saker: en del kan snabbt visa sig ogrundade medan andra kan inleda en lång kedja av utredningar. Om misstanken gäller ekonomiskt missbruk kan det krävas en extra revision. Om utredningen visar att medel har missbrukats kräver utrikesministeriet att medlen betalas tillbaka.

Tillsvidare har besluten om återkrav har gällt minst 30 000 euro och högst en miljon euro per år. Det tar tid att reda ut misstankar om missbruk, så beslut om återkrav kan inte alltid fattas samma år som anmälan gjorts.

Alla utrikesministeriets beslut om återkrav fattas utifrån fakturering av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Den som fått stöd av utrikesministeriet ansvarar för genomförandet av hela utvecklingssamarbetsprojektet, även för brister i internationella partners medelsanvändning.