Extra möte i utrikesrådet behandlar Irak och det regionala läget

EU:s utrikesministrar sammanträder i Bryssel den 10 januari. Finland företräds vid mötet av utrikesminister Pekka Haavisto. På mötets agenda står läget i Irak och möjligheterna att trappa ned spänningarna i regionen. Även situationen i Libyen kommer att diskuteras.

Utrikesrådet sammanträder till ett extra möte för att diskutera situationen i Irak och närområdet samt möjligheterna att minska spänningarna i regionen.

Finland fördömer attacken mot de internationella krishanteringsstyrkorna och framhåller vikten av att detta inte upprepas. Finland anser det vara av största vikt att spänningarna trappas ned med alla till buds stående medel och att man får till stånd en dialog mellan parterna. EU bör agera i nära samarbete med sådana länder, både i regionen och på annat håll, som kan agera medlare.

Utrikesrådet kommer också att ta upp situationen i Libyen och diskutera ärendet med FN:s generalsekreterares särskilda representant Ghassan Salamé.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 511 1518, och Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.