Utrikesrådet sammanträder i Bryssel för att diskutera Latinamerika och relationen mellan EU och Turkiet

EU-ländernas utrikesministrar träffas fysiskt i Bryssel vid utrikesrådets möte den 13 juli 2020. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudteman för mötet är situationen i Latinamerika och Västindien samt relationen mellan EU och Turkiet. Andra aktuella teman som utrikesministrarna ska diskutera är situationen i Hongkong och fredsprocessen i Mellanöstern. Mötet är det första fysiska EU-mötet på ministernivå sedan coronepidemin bröt ut.

Genomgången av situationen i Latinamerika och Västindien är en fortsättning på en rad diskussioner som utrikesrådet fört om pandemins globala följder i olika världsdelar och om EU:s åtgärder för att underlätta situationen. Coronaepidemin har allvarliga följder på olika håll i Latinamerika och Västindien. Enligt Finland måste EU-länderna utöva inflytande på de internationella finansinstituten för att stödet som styrs till området ska vara tillräckligt och effektivt. I Latinamerika kommer i synnerhet situationen i Venezuela och dess regionala konsekvenser att kräva fortsatt uppmärksamhet från EU:s sida.

Utrikesministrarna ska också diskutera relationen mellan EU och Turkiet. Finland anser att dialogen och samarbetet mellan EU och Turkiet bör fortsätta. EU:s politik gentemot Turkiet bör vara långsiktig och unionen måste stå enat bakom sina ståndpunkter. EU:s relation till Turkiet bör utvecklas strategiskt. Samtidigt måste EU målmedvetet reagera på Turkiets åtgärder som destabiliserar situationen i östra Medelhavet.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell leder ordet vid utrikesrådets möte. Andra aktuella teman som ska diskuteras vid mötet är situationen i Libyen och toppmötet mellan EU och Indien.

Ytterligare information: Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.