Utrikesrådet diskuterar situationen i Syrien

EU:s utrikesråd sammanträder i Luxemburg den 14 oktober. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet. Huvudfokus ligger på utvecklingen av läget i Syrien. I samband med mötet ordnas en informell lunch med Ukrainas utrikesminister Vadym Prystaiko.

Utrikesrådets huvudtema är situationen i Syrien. EU kräver att Turkiet upphör med sina militära åtgärder. Det humanitära läget i regionen är en central fråga som också diskuteras med FN:s särskilda sändebud för Syrien Geir Pedersen.

Andra teman på mötets agenda är Afghanistan, Ukraina och Turkiets provborrningar i östra Medelhavet. När det gäller Afghanistan diskuteras presidentvalet i september och hur fredsprocessen framskrider. Finland stöder fredsprocessen i Afghanistan på ett övergripande sätt och framhåller särskilt kvinnornas ställning. När det gäller Ukraina är avsikten att diskutera reformprocessen i Ukraina och läget i konflikten i östra Ukraina. EU fortsätter sitt starka ekonomiska och politiska stöd till Ukraina. Vid mötet behandlas dessutom de provborrningar som Turkiet fortsättningsvis genomför i östra Medelhavet. Turkiet bör upphöra med borrningarna.

Efter mötet har EU:s utrikesministrar möjlighet att diskutera situationen i Ukraina med landets utrikesminister Vadym Prystaiko under en informell lunch.

Ytterligare information: Katja Kalamäki, utrikesminister Haavistos diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 511 1518, Ritva Hautanen, ställföreträdare för Europakorrespondenten, tfn +358 295 351 822

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.