Utrikesförvaltningen får bäst poäng för verksamhetskultur och arbetets innehåll i årets barometer

Utrikesministeriets och utrikesrepresentationens resultat i årets barometer för arbetstillfredsställelse har nu färdigställts. Arbetstillfredsställelsen vid utrikesministeriet är på samma nivå som 2018 medan utrikesrepresentationens resultat har förbättrats. Resultaten ligger på samma nivå som i den övriga statsförvaltningen.

Det totala indexet för arbetstillfredsställelse ligger på 3,59 (på en skala från 1–5) vid utrikesministeriet. Det är i princip på samma nivå som i den förra barometern. Inom utrikesrepresentationen har det totala indexet stigit till 3,84. Hela utrikesförvaltningens gemensamma index är 3,71.

Inom den övriga statsförvaltningen genomfördes barometern i slutet av 2019. Det totala indexet för alla ministeriet var 3,65 och för hela statsförvaltningen 3,59.

Vid utrikesministeriet var det arbetsplatsens verksamhetskultur som fick det bästa omdömet (3,96). Det sämsta omdömet fick lönesättningen (2,84). Utrikesrepresentationen fick bäst resultat för arbetets innehåll och påverkansmöjligheter (4,17) och sämst för lönesättningen (2,98) Omdömena om ledarskapet låg på samma nivå som förra året vid utrikesministeriet (3,51) och en aning högre inom utrikesrepresentationen (3,82).

I enkäten frågas separat om trakasserier, sexuella trakasserier och osakligt bemötande. Av dem som svarade hade 3,5 procent erfarit trakasserier vid utrikesministeriet. En procent hade utsatts för sexuella trakasserier. Inom utrikesrepresentationen hade 4,2 procent upplevt trakasserier, 0,7 procent sexuella trakasserier. Utrikesförvaltningens resultat ligger i stort sett på samma nivå som ministeriernas och statens.

I början av 2020 tog utrikesministeriet i bruk en handbok för ansvarsfullt uppförande på arbetsplatsen (Vastuullisen työkäyttäytymisen opas). Den erbjuder metoder för att anmäla, reda ut och åtgärda trakasserier, sexuella trakasserier och osakligt bemötande. Handbokens syfte är att se till att alla anmälningar reds ut och åtgärdas snabbt och jämlikt.

Barometern om arbetstillfredsställelse genomfördes den 26 februari till den 31 mars inom hela utrikesförvaltningen. Barometern ska göras en gång per år och genomfördes senast hösten 2018. I framtiden ska barometern alltid utföras på våren inom utrikesförvaltningen eftersom arbetsrotationen sker i augusti-september.

Antalet personer som svarade sjönk jämfört med föregående barometer, troligtvis på grund av de rådande undantagsförhållandena orsakade av coronapandemin. Utrikesministeriets svarsprocent var 70,8 (77,4% 2018) och utrikesrepresentationens 63,5 (80,8% 2018). Totalt svarade 1 568 personer inom utrikesförvaltningen på barometern (1 859 personer 2018).

Ytterligare information: Christian Lindholm, enhetschef, och Hanna Oranen, specialsakkunnig, enheten för personalutveckling och arbetshälsa