Universitetsturnén kring utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen väckte debatt om Europas säkerhet i Tammerfors

Som ett led i beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse ordnar utrikesministeriet en serie paneldiskussioner i samarbete med fem universitet under våren 2020. Vid Tammerfors universitet fördes en diskussion den 12 februari under rubriken ”Europas säkerhet”.

Foto: Jonne Renvall/Tammerfors universitet

I paneldebatten deltog utrikesminister Pekka Haavisto, chefen för försvarsministeriets enhet för försvarssamarbete Otto Saxén, professorn i internationella relationer vid Tammerfors universitet Hiski Haukkala och chefen för internationella relationer vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot Kirsti Narinen. Utrikesministeriets understatssekreterare Kai Sauer ledde diskussionen.

Diskussionen gick bland annat in på de nya faktorer som påverkar Europas säkerhetspolitiska miljö, såsom klimatförändringar, cyberhot, hybridhot och digitaliseringen. Deltagarna diskuterade också betydelsen av olika samarbetsstrukturer i säkerhetspolitiken. Deltagarna konstaterade att komplexa problem kräver mångsidiga lösningar och samarbete mellan olika aktörer både globalt och inom EU. Utrikesminister Haavisto framhöll vikten av multilateralism och det regelbaserade internationella systemet både i Europa och utanför Europas gränser.

Han påminde om att säkerhetsutvecklingen i Europas närområden påverkar Europa direkt. Otto Saxén framhöll behovet att utarbeta en gemensam vision och riktning för EU för att lösa de kriser som påverkar Europa. Hiski Haukkala talade om tävlingen mellan stormakterna som utmanar Europas roll i världen.

Hybridpåverkans roll i säkerhetsdebatten väckte intresse bland åhörarna. Kirsti Narinen talade om de värderingar vi aktivt måste försvara mot hybridpåverkan, till exempel yttrandefriheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Inspelning från seminariet

Följande paneldiskussion hålls vid Lapplands universitet i Rovaniemi den 26 februari. Läs mer på utrikesministeriets Facebooksida.

Läs mer om universitetsturnén.