Universitetsturnén om den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen landade i Rovaniemi med arktiskt tema

Som ett led i beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse ordnar utrikesministeriet en serie paneldiskussioner i samarbete med fem universitet under våren 2020. Vid Lapplands universitet i diskuterades säkerheten i Finlands närområden den 26 februari.

I paneldiskussionen vid Lapplands universitet deltog politiska statssekreteraren Johanna Sumuvuori, överdirektören vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning Janne Kuusela, universitetslektorn i internationella relationer vid Lapplands universitet Hanna Lempinen och äldre forskaren vid Utrikespolitiska institutet Matti Pesu. Avdelningschefen för utrikesministeriets politiska avdelning Mikko Kinnunen ledde diskussionen. Riksdagsledamoten Markus Mustajärvi, som är medlem av den parlamentariska uppföljningsgruppen för redogörelsen, höll ett kort anförande och kommenterade inläggen.

Under diskussionen reflekterade deltagarna om hur globala utmaningar, som klimatförändringen och ifrågasättandet av det internationella regelbaserade systemet, syns i samarbetet kring Östersjön och Arktis och i den regionala säkerheten.

Utrikesministeriets politiska statssekreterare Johanna Sumuvuori framhöll att det är synnerligen viktigt för Finland att främja dialog och öppenhet.

”De globala utmaningarna kräver att vi för dialog. Samarbete ökar säkerheten och stabiliteten i Östersjöregionen”, sade Sumuvuori.

Hanna Lempinen från Lapplands universitet reflekterade i sitt inlägg över energi- och resursfrågor i den arktiska regionen. Matti Pesu från Utrikespolitiska institutet talade om hur säkerheten i Östersjöregionen och i Arktis är kopplade till varandra i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Riksdagsledamot Mustajärvi framhöll vikten av diskussion och samarbete på flera plan, också under beredningen av den utrikes-och säkerhetspolitiska redogörelsen.

Deltagarna konstaterade att stormakternas förändrade relationer syns i större spänningar och ökad militär verksamhet också kring Östersjön. Fastän hårda säkerhetsfrågor åter kommit upp på agendan i Europa och i Finlands närområden, ligger den mänskliga säkerheten och miljösäkerheten fortfarande i centrum.

”Det riktas fortfarande inte något direkt hot mot Finland, men sådant som händer långt borta kan plötsligt påverka vår säkerhet”, konstaterade chefen för försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning Janne Kuusela. Han betonade att Finland till varje pris bör försöka stärka det regelbaserade internationella systemet, också när vår omvärld förändras.

Inspelning från seminariet

Följande tillställning hölls vid Åbo Akademi den 2 mars kl. 14–16. Läs mer på utrikesministeriets Facebook-sida

Läs mer om universitetsturnén

Läs om diskussionen på Tankehörnan i Helsingfors 

Läs om diskussionen i Tammerfors