Universitetsturnén om den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens kom till Åbo Akademi med diskussion om de mänskliga rättigheternas roll

Som ett led i beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse ordnar utrikesministeriet en serie paneldiskussioner i samarbete med fem universitet under våren 2020. Vid Åbo Akademi den 2 mars var temat de mänskliga rättigheternas och folkrättens roll i utrikes- och säkerhetspolitiken.

I paneldiskussionen vid Åbo Akademi deltog utrikesminister Pekka Haavisto, professorn i folkrätt och chefen för Institutet för mänskliga rättigheter i Åbo Elina Pirjatanniemi, utrikesministeriets ambassadör för mänskliga rättigheter Rauno Merisaari och verksamhetsledaren för Amnesty International i Finland Frank Johansson.

Tillställningen var tvåspråkig. 

Under diskussionen reflekterade deltagarna över de mänskliga rättigheternas och folkrättens beröringspunkter med det säkerhetspolitiska beslutsfattandet, med gemensamma ställningstaganden och det multilaterala samarbetet i praktiken. Det ställs höga förväntningar på Finland när det gäller de mänskliga rättigheterna. Kandidaturen till FN:s råd för mänskliga rättigheter är ett konkret exempel på Finlands egen vilja att vara en aktiv internationell aktör.

”I många länder går utvecklingen i dag bakåt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Idag måste vi allt oftare kämpa för att försvara de principer som fastställts för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och tillgodoses”, sade utrikesminister Pekka Haavisto. 

I sitt inlägg tog Rauno Merisaari upp Finlands nationella åtgärder för att stärka de mänskliga rättigheterna och belyste beredningen av redogörelsen om de mänskliga rättigheterna. Merisaari påminde om att de mänskliga rättigheterna och folkrätten inte bara ska tillgodoses ute i världen, utan också hemma i Finland. 

Frank Johansson framhöll att anpassningen till klimatförändringar är en avgörande utmaning för utrikes- och säkerhetspolitiken och en betydande människorättsfråga. 

”Trögheten och oviljan att ingripa i klimatkrisen är ett av de största generationsöverskridande brotten mot de mänskliga rättigheterna någonsin”, citerade Johansson Amnesty Internationals förra generalsekreterare Kumi Naidoo.

Elina Pirjatanniemi framhöll att internationellt samarbete har en nyckelroll i arbetet för de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är ju de viktigaste gemensamt överenskomna internationella reglerna. 

”Det finns många unga människor som till sin natur är internationellt sinnade och som förstår värdet av internationellt samarbete. Deras vilja att förbättra världen är en positiv kraft som ingjuter hopp”, sade Pirjatanniemi. 

Inspelning från tillställningen 

Följande paneldebatt hålls i Jyväskylä den 16 mars kl. 14–16. Läs mer på utrikesministeriets Facebook-sida

Läs mer om universitetsturnén

Läs om diskussionen på Tankehörnan i Helsingfors

Läs om diskussionen i Tammerfors

Läs om diskussionen vid Lapplands universitet i Rovaniemi