Ukrainas kommun- och regionutvecklingsminister besöker Finland

Under sitt besök träffar Chernyshov utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, europaminister Tytti Tuppurainen och kommunminister Sirpa Paatero.

Chernyshov ska också träffa riksdagens talman samt ordförandena för stora utskottet och utrikesutskottet. Under diskussionerna behandlas Rysslands invasion av Ukraina, relationerna mellan Ukraina och EU samt de bilaterala relationerna.


 

Mer information

  • Joonas Heiskanen, teamledare, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 350 535, utrikesministeriet
  • utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi