Ukraina – förvånansvärt nära

Kom för att höra om handelsmöjligheterna i Ukraina och företagens egna erfarenheter.

Under de senaste åren har Ukraina målmedvetet genomfört projekt för att stärka rättsstaten och förbättra den ekonomiska utvecklingen. Finland har stött Ukrainas reformer både bilateralt och via EU, och det bilaterala handelssamarbetet har också intensifierats. Det finns dock möjligheter till ännu mer omfattande samarbete.

Kanske Ukraina har något att erbjuda ditt företag? Det går att resa till Ukraina utan visum, och ett direktflyg från Helsingfors till Kiev tar inte mer än ett par timmar. Samarbetet mellan EU och Ukraina är starkt avtalsbaserat: ett associeringsavtal har varit i kraft sedan 2017 och det frihandelsavtal som ingår i avtalet sedan 2016. Visumfria resor från Ukraina till Schengenområdet blev möjliga 2017.

Den 9 mars ordnar utrikesministeriet tillsammans med Business Finland, Ukrainas ambassad och Centralhandelskammaren ett evenemang i Helsingfors, som erbjuder aktuell information om reformerna i den ukrainska affärsmiljön och utvecklingen på den ukrainska marknaden. Dessutom berättar finländska företag, bland annat Konecranes, om sina erfarenheter på den ukrainska marknaden. Läs mer i inbjudan till evenemanget och anmäl dig senast den 6 mars.

Finland stöder reformprojekt bland annat inom Ukrainas utbildnings- och energieffektivitetssektorer. Handelssamarbetet har en central roll också med tanke på utvecklingen. År 2018 uppgick handelsutbytet mellan Finland och Ukraina till cirka 350 miljoner euro, och under toppåren har det överskridit 600 miljoner euro.